Mange som jobber med økonomiplanlegging forsøker å gjøre dette til noe stort og skremmende.

Det er mange grader av at lønna ikke strekker til. Jeg tenker vel at de fleste ikke har de store problemene, men er blakk noen dager før lønn. Mange av dere forbruker mesteparten av lønna dagene etter lønnsutbetaling.

Jeg tror at den største jobben er gjort når en innser at jeg trenger litt starthjelp.

Alle opplever oppgangstider og nedgangstider i økonomien. Nedgang er vanskligere å takle enn oppgang.

Med å skaffe seg oversikt er det meste gjort. Og det er her jeg kan hjelpe deg.

Gi meg kontoutskrifter så setter vi i gang.


Kategori 1. De som er blakke noen dager før neste lønn og som sliter når Tv-lisens, bilavgiften eller andre ikke-månedlige utgifter kommer.

Kategori 2. De som har stor nok inntekt til å klare sine utgifter, men som lever litt over evne og drar på selv store renteutgifter.

Kategori 3. De som har truende varsler fra namsmannen, inkasso, pågående kreditorer, bunker med ubetalte regninger, og lønn som ikke strekker til.

De som har kommet i en gjeldslabyrint, da er det viktige å komme i gang. Tid er viktig, og nattesøvnen er kanskje også borte.


Det er alltid en vei ut av labyrinten, men det er kanskje nødvendig å ha en å snakke med..

Jeg hjelper deg med veiledning, og viser deg muligheter til å komme deg ut av økonomisk uføre.


Hva kan vi gjøre sammen?

          

For kategori 1 og 2.

Få oversikt og fordele forbruket

For kategori 3.

Redusere dine månedlige kostnader

Fjerne presset fra kreditorene gjennom forhandlinger og ved riktig bruk av eksisterende lover.

Samle all gjeld til en månedelig betaling der dette er mulig.

Lede deg gjennom sanering av gjeld, slik at du snarest mulig vil kunne gjenopprette en normal økonomisk tilværelse.

Stoppe ubehagelige pågang fra inkassobyråer helt eller delvis.