Ord og uttrykk

Ambisiøs

Å ha høye håp og krav til seg selv. En ambisiøs person er en person som ønsker å nå langt, og krever derfor mye av seg selv for å oppnå dette.

Innovasjon

Ordet innovasjon kommer opprinnelig fra det latinske ordet «innovare», som betyr å fornye eller å lage noe nytt.

Pragmatisk

Pragmatisk beskriver en person som legger vekt på å oppnå praktiske resultater, eller finne en løsning på et problem.